Logistik och nyckelkunder
Logistik och nyckelkunder

Logistik och nyckelkunder

Det är av allra största vikt att kunna erbjuda den optimala logistiska lösningen, baserad på ömsesidig överenskommelse vad gäller lagerhållning, leveranstider och kvantitet. Nyckelkundsavtal innebär att ert företag får en egen kontaktperson som bevakar och följer upp era leveranser samt lär känna de specifika behov ni har. Genom frekventa besök stärks relationerna mellan ert företag och M Seals.